Навчальний процес

    У своїй діяльності адміністрація та педагогічний колектив КДНЗ я/с № 293 керується Конституцією України, Законами України “Про освіту ”, “Про дошкільну освіту ”, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, іншими нормативно-правовими актами, статутом.